Zapraszam do kontaktu

Beata Wojciechowska

TELEFON

Zadzwoń

+48 (41) 349 6998

ADRES

Moje biuro

ul. Uniwersytecka 17, pok. 22,
25-406 Kielce

EMAIL

Wyślij wiadomość

beata.wojciechowska@ujk.edu.pl
whum@ujk.edu.pl

Bądźmy w kontakcie

Formularz kontaktowy

    Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Beata Wojciechowska – kandydatka na Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2024-2028. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem beata.wojciechowska@ujk.edu.pl Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na komunikacji z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego zamieszczonego na niniejszej stronie internetowej). Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia uzyskanie odpowiedzi na zadane pytanie. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    Skip to content