W  2017 r. w ramach projektu Kieleckiego Towarzystwa Naukowego „By nie zapomnieć – ludzie nauki i kultury w Kielcach” nagrałam wywiad z dr med. Jerzym Krzewickim, a w 2021 r. z prof. dr hab. n. med. Stanisławem Głuszkiem.

Z okazji 60-lecia istnienia Kieleckiego Towarzystwa Naukowego powstał projekt „By nie zapomnieć – ludzie nauki i kultury w Kielcach”. Jego celem jest upamiętnienie ludzi, którzy aktywnie zmieniali rzeczywistość lokalną, wykazywali aktywność w budowaniu kieleckiego środowiska naukowego i kulturalnego. Zadaniem projektu jest także pokazanie dobrych praktyk, działaności i życia ludzi, którzy swoją aktywnością przyczynili się do rozwoju naszego miasta i regionu.

Rozmowa z prof. dr hab. Stanisławem Głuszkiem
Rozmowa z dr n. med. Jerzym Krzewickim
Skip to content